MBGO
Lange Nieuwstraat 83
3512 PE Utrecht

E info@mbgo.nl
T 06 537 408 99

Site Muziekvoorstelling.nl

Ontwerp site voor Muziekvoorstelling.nl. Het is een publiciteitskanaal voor drie muziekgezelschappen die als gezamenlijk hoofddoel hebben: het maken van bijzondere muziekvoorstellingen voor jonge mensen.

Het Wervelwind Ensemble, Alle Hoeken van de Kamermuziek en Koperkwintet KWIVR brengen al meer dan tien jaar nieuw geschreven, live gespeelde muziek naar zoveel mogelijk kinderen.

MBGO ontwierp de nieuwe website. Atypisch ontwikkelde de verschillende templates en specifieke functionaliteiten voor o.a. responsive design en agenda-items.

Huisstijl