MBGO
Lange Nieuwstraat 83
3512 PE Utrecht

E info@mbgo.nl
T 06 537 408 99

Site M STATEMA

Site voor M STATEMA. M STATEMA adviseert en onderzoekt voor overheden, bedrijven, stichtingen en particulieren over cultuurhistorisch erfgoed. Architectuur en stedenbouw in stad en landschap is het onderzoeksgebied, waarbij het zwaartepunt ligt op erfgoed van na 1850.

advies - ontwerp - realisatie atypisch 

Huisstijl