MBGO
Lange Nieuwstraat 83
3512 PE Utrecht

E info@mbgo.nl
T 06 537 408 99

Bewegwijzering Avelingen Groep

Binnen- en buitenbewegwijzering voor de Avelingen Groep. Een Sociale Werkvoorziening te Gorinchem. Aan de hand van door ons samen gemaakt bebordingsplan is een ontwerp gemaakt rekening houden met de lichamelijke beperkingen van de medewerkers. Het pand is onderverdeeld in verschillende secties met daar bij behoordende kleuren en pictogrammen.

advies - bebordingsplan - ontwerp - uitwerking - productiebegeleiding - ism Ed van Oosterhout en Bbink

Signing